Máy đo ánh sáng Kimo- LX50 ( 0-10000 lux)

Tên sản phẩm: Máy đo ánh sáng Kimo- LX50 ( 0-10000 lux)

Liên hệ: 0908 595 365

Thông tin chi tiết

Download Catalog

Thông số kỹ thuật

Đơn vị đo:   lux, Klux, fc

Dải đo:  Từ 0-10.000 lux
               Từ 0-929 fc
Độ chính xác * ± 3% giá trị đọc hoặc ± 3 lux
Độ phân giải:  Từ 0-999,9 lux: 0.1 lux / 1.000-10.000 lux: 1 lux
                          Từ 0-,9999 Klux: 0.0001 Klux / 1-10 Klux: 0.001 Klux
                          Từ 0-99,99 fc: 0.01 fc / 100-929 fc: 0,1 fc
Thành phần đo Silicon Photodiode
Độ Nhạy (f2) :         1 <6%
Độ tuyến tính (f3):  1 <3%
Điều kiện sử dụng (° C /% HR / m)  : Từ 0-50 ° C. Trong điều kiện không ngưng tụ. Từ 0-2000 m.
Nhiệt độ bảo quản từ:    -10 đến +70 ° C
Nguồn Cung cấp :  4 pin AAA LR03  1,5 V, 
Các chỉ thị Châu Âu :   2004/108 / EC EMC; 2006/95 / EC ; 2011/65 / EU RoHS II; 2012/19 / EU WEEE

Sản phẩm khác