Máy đo pH/ ORP/ EC/ TDS/ Độ mặn và Nhiệt độ để bàn

Tên sản phẩm: Máy đo pH/ ORP/ EC/ TDS/ Độ mặn và Nhiệt độ để bàn

Hãng sản xuất: Milwaukee - Rumani
Model: Mi180

Liên hệ: 0908 595 365

Thông tin chi tiết

Mi180 máy đo đa chỉ tiêu với 6 thông số khác nhau: đo pH, ORP (Oxy Hóa khử), EC (Độ dẫn điện), TDS (Tổng số chất rắn hòa tan), Độ mặn( tỷ lệ phần trăm của NaCl) và nhiệt độ trong một loạt các dãy.
Tính năng tự động khác nhau, cho đo EC TDStự động cài đặt độ phân giải phù hợp với mẫu xét nghiệm.
Tất cả các phép đo có thể được bù nhiệt độ ở mức 20 hoặc 25 ° C và hệ số bồi thường được lựa chọn bởi người sử dụng.
Việc bồi thường nhiệt độ tự động cũng có thể được vô hiệu hóa để đo lường giá trị độ dẫn thực tế.
Các chỉ số ổn định trên LCD đảm bảo độ chính xác. Các bài đọc độ dẫn được thực hiện với đầu dò 4-ring cung cấp kèm theo.
Các tính năng GLP cho phép người dùng lưu trữ và xem lại dữ liệu
PC tương thích thông qua một cổng RS232 hoặc USB.

Thông số kỹ thuật:

 - Khoảng đo pH: -2.00 đến 16.00 pH; -2.000 đến 16.000 pH. Độ phân giải: 0.01 pH; 0.001 pH. Độ chính xác: ±0.01 pH; ±0.002 pH
 - Khoảng đo mV: ±699.9 mV; ±2000 mV. Độ phân giải: 0.1 mV; 1 mV. Độ chính xác: ±0.02 mV; ±1 mV
 - Khoảng đo EC: 0.00 đến 29.99 uS/cm; 30.0 đến 299.9uS/cm; 300 đến 2999uS/cm; 3.00 đến 29.99 mS/cm; 30.0 đến 200.0 mS/cm; > 500.0 mS/cm. Độ phân giải: 0.01 uS/cm; 0.1 uS/cm; 1 uS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm. Độ chính xác: ±1% kết quả ± (0.05 uS/cm hoặc 1 chữ số)

 - Khoảng đo TDS: 0.0 đến 14.99 mg/L (ppm); 15.0 đến 149.9 mg/L (ppm); 150 đến 1499 mg/L (ppm); 1.50 đến 14.99 g/l (ppt); 15.0 đến 100.0 g/l (ppt). Độ phân giải: 0.01 mg/L; 0.1 uS/cm; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/l; 0.1 g/l. Độ chính xác: ±1% kết quả ± (0.03 ppm hoặc 1 chữ số)
 - Khoảng đo độ mặn: 0.0 đến 400.0%. Độ phân giải: 0.1%. Độ chính xác: ±1% kết quả.
 - Khoảng đo nhiệt độ: -20.0 đến 120oC. Độ phân giải: 0.1oC. Độ chính xác: ±0.4oC
 - Hiệu chuẩn pH tự động 1, 2 hoặc 3 điểm với bộ nhớ 7 giá trị dung dịch pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.5
 - Hiệu chuẩn EC tự động 1 điểm với bộ nhớ 6 giá trị dung dịch 84uS/cm, 1413uS/cm, 5.00mS/cm, 12.88 uS/cm, 80.0uS/cm, 111.8mS/cm
 - Hiệu chuẩn độ mặn 1 điểm với dung dịch MA9066 (Option)
 - Hiệu chuẩn nhiệt độ 2 điểm 0 và 50oC
 - Lựa chọn khoảng đo tự động cho EC và TDS
 - Kết quả đo hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng LCD lớn
 - Bù trừ nhiệt độ: tự động hoặc bằng tay từ -20.0 đến 120oC.
 - Hệ số nhiệt độ: lựa chọn từ 0.00 đến 6.00%/0C (chỉ dành cho EC và TDS). Hệ số TDS: 0.40 đến 0.80

 - Bộ nhớ 50 kết quả đo (pH, mV, EC, TDS, NaCl)
 - Giao diện RS 232 và USB nối máy vi tính
 - Môi trường hoạt động: 0 đến 50oC, độ ẩm max. 95% RH
 - Nguồn:  Adapter 12 VDC 230V, 50/60Hz
 - Kích thước: 230 x 160 x 95 mm. Trọng lượng: 0.9 kg
Cung cấp bao gồm:
 + Máy đo pH/ORP/EC/TDS/Mặn/Nhiệt độ để bàn model Mi 180
 + Điện cực đo pH dây dài 1 mét
 + Điện cực đo EC/TDS/NaCl/Nhiệt độ dây dài 1 mét
 + Điện cực đo nhiệt độ dây dài 1 mét
 + Giá đỡ điện cực
 + Dung dịch chuẩn pH 4.01, 7.01 và 10.01 mỗi loại 20 ml
 + Dung dịch chuẩn độ dẫn 12880uS/cm và 1413 uS/cm (20 ml)
 + Dung dịch vệ sinh điện cực 20 ml
 + Phần mềm ứng dụng (CD ROM), cáp nối máy tính dài 2 m, 1 pipet hút mẫu, 12 VDC Adapter và hướng dẫn sử dụng 

Sản phẩm khác